Het duel - kijkopdrachten

1566 Prediking van Johannes de Doper

In de tijd van Willem en Filips zijn schilderijen met bijbelse voorstellingen erg populair. Niet alleen katholieke kerken en kloosters geven kunstenaars opdrachten voor het maken van zulke schilderijen, maar ook mensen die graag thuis kunst ophangen kopen afbeeldingen van gebeurtenissen uit de bijbel. Zo’n thema is bijvoorbeeld de prediking van Johannes de Doper. Deze profeet kondigt de komst van de Messias aan, van Jezus (dat kun je nalezen in de Bijbel, Marcus hoofdstuk 1). De schilder Pieter Bruegel de Oude maakt dit werk in 1566, het jaar van de Beeldenstorm. In de zomer van dit jaar komen veel protestanten in de Nederlanden bij elkaar in de open lucht om te luisteren naar het Woord van God. Het zijn opvallende gebeurtenissen: duizenden mensen verlaten de stad en komen in het open veld bij elkaar voor preken. De protestanten doen dat omdat ze geen eigen kerk hebben om samen te komen. Koning Filips II is daartegen, hij ziet protestanten als ketters. Deze diensten buiten de stadsmuren in het open veld worden ‘hagenpreken’ genoemd. Pieter Bruegel de Oude schildert dus een bekende bijbelse voorstelling, maar tegelijk laat hij zien wat er in zijn eigen tijd gebeurt. Dit schilderij wordt erg populair, er zijn veel exemplaren van gemaakt.

De prediking van Johannes de Doper