Het duel

Museumtips

Een bezoek met de klas aan een museum is een aantrekkelijke verdieping bij de les. Onderstaande musea besteden aandacht aan het thema Willem van Oranje en de Opstand (Tachtigjarige Oorlog).

Museum Prinsenhof Delft

De woonplek van Willem van Oranje en ook de plek van de fatale aanslag op zijn leven. De kogelgaten in de muur van dit sfeervolle en monumentale gebouw (een voormalig klooster) vormen een blijvende herinnering. De onlangs geheel vernieuwde presentatie in het museum gaat in op het leven van de Vader des Vaderlands, Opstand en Tachtigjarige Oorlog en de rol van het Oranjehuis. De nieuwe opstelling is thematisch geordend en verhalend van aard. Aan de schilderijen en objecten zijn verrassende interactieve elementen toegevoegd.
Er zijn in de historische stad Delft combinatiebezoeken mogelijk met de middeleeuwse stadsgevangenis Het Steen (waar ook de moordenaar van de Prins, Balthasar Gerards, verbleef) en de Nieuwe Kerk (met het praalgraf van Willem van Oranje, tevens de laatste rustplaats van de Oranjes).
Kijk voor de uiteenlopende rondleidingen en museumlessen op de website van Museum Prinsenhof.

Stedelijk Museum Alkmaar

De Spanjaarden voor de poort! Met een uitgebreide en eigentijdse presentatie over het beleg van de stad Alkmaar besteedt dit museum de nodige aandacht aan het thema Opstand en Tachtigjarige Oorlog. Met name ook aanbevolen voor kinderen.

Stedelijk Museum de Lakenhal in Leiden

3 oktober: hutspot, haring en wittebrood. Het beleg en ontzet van de stad Leiden heeft altijd veel aandacht getrokken. Dit museum vertelt het verhaal.

Historisch Museum Den Briel

Naast een concentratie op 1 april 1572 (de verrassende inname door de watergeuzen) komt ook de Tachtigjarige Oorlog aan bod in het museum.

Breda's Museum

In de Grote Kerk kregen de oudste generaties van de Nassaus een laatste rustplek. Het museum heeft aandacht voor het thema Opstand en Tachtigjarige Oorlog.

Nationaal Militair Museum in Soesterberg, v/h Legermuseum

Dit museum had in haar vorige opzet de nodige aandacht voor het thema de Tachtigjarige Oorlog. Heropening eind 2014.

Museum Slag bij Heiligerlee

Gaat in op de bekende veldslag van 1568, vaak gezien als startpunt van de Opstand en Tachtigjarige Oorlog.

Andere relevante websites

De canon van de Nederlandse geschiedenis. Naast Willem van Oranje zijn ook Erasmus, Karel V, de Beeldenstorm en de Republiek opgenomen als venster in de geschiedeniscanon.

Universiteit van Leiden: uitgebreide website over de Opstand en Tachtigjarige Oorlog.